October 28, 2015

Откриване Център «МЕТОДА ТОМАТИС» в България

Център «МЕТОДА ТОМАТИС»         тренажор за мозъка България , гр.Бургас, ул. Метрополит Симеон 13             +359 889 166 506                Е-mail: logo-defect@mail.ru Дата на провеждане: 28.10.2015 г. Време на провеждане: 14.00-18.00 Тема на международната конференция Как да помогнем на нуждаещи се деца, ученици  и възрастни Слухово стимулиране и нови технологии при работата с речеви, езикови и обучителни затруднения. […]