June 13, 2016

: Детски център «Хармония»

Детският център „Хармония“е първият детски център за инклузивно образование в Челябинск. Висококвалифицирани специалисти – логопеди, психолози, арт–терапевти, дефектолози, ще помогнат на децата ви да преодолеят трудностите в обучението и ще ви окажат съдействие за развитието на вашето дете. Чрез приложението на многообразни методики за развитие нашите педагози ще подберат индивидуален подход към всяко дете. В […]